Đóng

Hình Ảnh Sản Phẩm Gỗ Dán Bao Bì

Gỗ dán bao bì tuy không đòi hỏi quá cao về thẩm mỹ, nhưng khi đến với những hình ảnh của gỗ dán bao bì Việt Á bạn chắc chắn sẽ ngỡ ngàng.

1. Mặt Okume

Okume plywood (2)okume face (2)okume face2. Mặt styrax

sản phầm_gỗ dán bao bi_loại BCsản phẩm_BC plywood (3)_C grade face (styrax)BC plywood (4)_Mixed core3. Mặt pine

Pine plywoodpine face plywoodPine plywood

 

Chili System Gỗ Dán Bao Bì

Gỗ Dán Bao Bì Related