Tháng 12 12, 2017

Gỗ dán không mặt

Gỗ dán không mặt là một trong những sản phẩm đặc biệt mà Việt Á cung cấp đến không chỉ thị trường trong nước mà còn cả đến thị trường nước ngoài. Do yêu cầu thẩm mỹ về mặt khác nhau, nhiều khách hàng đã đặt mua gỗ dán không mặt để phục vụ nhu cầu sản xuất của mình. Đến với quy trình sản xuất gỗ dán không mặt, chúng ta sẽ hiểu hơn về sản phẩm đặc biệt này.   1. Tấm gỗ tròn được lạng ra thành độn và mặt. ...

12/12/2017 Quản Trị